خدایا زندگی اداری، دولت کریمه ریا کار، قسط عقب افتاده، رفقای بی معرفت، کتاب های نخوانده، فیلم های ندیده، دل مون به  آسمون گاهی ابری، گاهی واقعا گاهی آبی تهران خوش بود آن هم که یک هفته است ازمان گرفتی، خدایا ما این دلتنگی را با چه سر کنیم آخر خدایا...

/ 0 نظر / 36 بازدید