در زندگی لحظه هایی می رسد که آدمی باید با هولدن کالفیلد و لنی وجودش برای همیشه خداحافظی کند و تمام هم و غم اش این باشد که بتواند شبیه قهرمان های گراهام گرین و ژان لوکاره زندگی بکند.

/ 0 نظر / 38 بازدید